Välkommen till hemsidan för Östergötlands Spelmansförbund – ÖSF!

Här hittar du en mängd information om folkmusiklivet i Östergötland. Vi vill att hemsidan ska vara till nytta och nöje för våra medlemmar och alla andra intresserade. Vill du bidra med information eller kommentera det du läser här, vänd dig då till webbredaktören på webb@ostgotaspel.se.
Spelmansförbundets ungdomsgrupp når du via Facebookgruppen:
http://www.facebook.com/groups/301425113205753/

Spelmansförbundets Facebookgrupp når du via länken:
http://www.facebook.com/pages/Östergötlands-Spelmansförbund/1603672726554000

Söker du spelmän eller folkmusikgrupp för musik i olika sammanhang finns en förteckning under Spelgrupper. http://www.ostgotaspel.se/spelgrupper.php

Nyheter

Dagordning årsmötet ÖSF 2018-03-25

den 20 mars 2018

Dagordning Årsmöte i Östergötlands Spelmansförbund
2018-03-25 kl. 13.30 på Majblomman i Norrköping
§1. ​Mötets öppnande
§2.​Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. ​Fråga om mötets behöriga utlysande.
§4. ​Fastställande av dagordningen.
§5.​Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera protokollet.
§6.​Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
§7.​Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelser/kassörens rapport.
§8.​Revisionsberättelse för 2017.
§9.​Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.​
§10.​Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2018.​.
§11.​Fastställande av medlemsavgift för år 2019.
§12.​Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
§13. ​Val av två revisorer och en suppleant för dessa.
§14. ​Val av valberedning inför nästa årsmöte.
§15. ​Styrelsens framställningar:
Linköpingsstämman
§16. ​Fastställande av budget för år 2018
§17.​Andra ärenden som före 2018-03-12 skriftligen inkommit till styrelsen.
§18.​Övriga frågor.
§20.​Mötets avslutande

Årsmöte för Östergötlands SpelmansFörbund

den 25 januari 2018

Söndagen den 25 mars
Vi startar kl 13.30 i
Majblommans lokal (IOGT)
Skördegatan 27, 602 12, i Norrköping

Samling och Start kl 13.30

Program

-Samling-Mingel-Allspel

-Spelstugor med Jonathan Borgsjö och Tomas Öhberg

-Fika & Kakbuffé

-Årsmöte

-Efterföljande JAM

Närmast i kalendariet

Årsmöte ÖSF

2018-03-25

Folkmusikpub

2018-04-05

Folkmusikfestivalen

2018-04-06

Klicka här för att visa hela kalendariet