Butik

Här visar vi vilka utgivningar spelmansförbundet har att sälja, både noter och inspelningar. Det är främst förbundets egna utgivningar men även några andra om folkmusik i Östergötland.

Som medlem har du ca 20% lägre pris, anges med större siffror. För övriga gäller priset som anges för icke medlemmar.

För att köpa något kontaktar man förbundets arkivarie Hans Norberg, e-post hansnobe(at)hotmail.com eller tel. 013-525 36.

100 låtar från Östergötland

Vissa med arrangemang
54 sid, 1982. Pris för icke medlemmar: 65

55kr

76 Polskor från Östergötland

Samlade av Julius Bagge
1880. Nyutgåva. Pris för icke medlemmar 45 kr.

35kr

C. A. Lindblom

97 låtar ur två spelmansböcker från 1853 och 1856 avskrivna efter storspelmannen Lindblom. 55 sid, 1985. Pris för icke medlemmar: 65 kr.

55kr

Låtar till Kindabygden

av C G Lindqvist utgivna 1980. Pris för icke medlemmar: 55 kr.

45kr

Låtar efter Pelle Fors

Upptecknade efter bröderna Hellström. Historik om spelmännen och Pelle Fors.
28 sid, 1977. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

Låtar och visor från Sommabygden

110 låtar och visor. 105 sid, 1986. Pris för icke medlemmar: 155 kr.

125kr

Låtar och visor från Sommabygden, kassettband

Ett urval ur notboken, spelade av spelmän i Sommabygden. Pris för icke medlemmar: 65 kr.

50kr

Hagholmslåtar

22 st fiollåtar från Östergötland upptecknade av Abraham Hagholm. I urval av Klockrike Kapell samt historik, utgivet 1992. Pris för icke medlemmar: 40 kr.

30kr

Spelmännen Hellström

Berättelser och 77 låtar från Vikbolandet förmedlade av Anselm Hellström. 62 sid, 1991. Pris för icke medlemmar: 75 kr.

60kr

Några melodier, av Allan Manneberg

100 egna kompositioner. 39 sidor, 1986. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

Musiktraditioner i Östergötlands skogsbygder

Av Anders Thörnquist. Berättelser och uppteckningar, 87 sid, 1985. Pris för icke medlemmar: 65 kr.

55kr

Svenska Låtar Östergötland

Del 1. Pris för icke medlemmar: 125 kr/styck. Medlemspris för del 1 + 2: 160 kr.

100kr

Svenska Låtar Östergötland

Del 2. Pris för icke medlemmar: 125 kr/styck. medlemspris för del 1 + 2: 160 kr.

100kr

Styrlanderlåtar

18 polonesser ur J. F. Clarins notbok, delvis av Olof Styrlander d.y. (1803-1886)
12 sid, 1973. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

På förstukvisten

50 låtar samlade av Lars i Svarven (L. J. Sundell), 1915. Nyutgåva. Pris för icke medlemmar 45 kr.

35kr

Tuve Carlsson, Låtar

28 låtar av Tuve Carlsson. 27 sid. Pris för icke medlemmar: 35 kr.

25kr

Öschöttske viser, del 1

26 visor med text och musik. 36 sid, 2002. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

Öschöttske viser, del 2

26 visor med text och musik. 36 sid, 2003. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

Öschöttske viser, del 3

26 visor med text och musik. 36 sid, 2004. Pris för icke medlemmar: 45 kr.

35kr

Öschöttske viser, del 1-3

Alla tre häftena till rabatterat pris. För icke medlemmar: 110 kr.

90kr

Levin Christian Wiedes vissamling

74 visor i urval av Östergötlands spelmansförbund. 130 sid, 1995. Pris för icke medlemmar: 200 kr.

I december 1995 gav Östergötlands Spelmansförbund ut boken Levin Christian Wiedes vissamling i urval av Spelmansförbundet. Ett mångårigt projekt var äntligen klart.

Boken är rikt illustrerad med bilder från sekelskiftet, bilder som Östergötlands länsmuseum lånat ut. Till varje visa finns även L C Wiedes handskrivna noter i faksimil.

De visor som presenteras i det här häftet är ett litet urval ur den fina visskatt som professor Jan Ling, Göteborg, studerade i sin licentiatavhandling "Levin Christian Wiedes vissamling - en studie i 1800-talets folkliga vissång". Dessa 475 visor (varav 122 är varianter) upptecknades i Östergötland av pastorsadjunkten Levin Christian Wiede och hans medhjälpare under 1800-talet.

Att en kyrkans tjänare som Wiede intresserade sig för ett så världsligt material hade flera orsaker. En var att Wiede redan som pojke mött visorna, en annan att nationalromantiken blommade under 1800-talet. De lärda och rika började samla in "folkets" sånger, musik, danser, berättelser m m. Muséerna inrättade folklivsarkiv och betalade för insamlat material. Wiede kunde alltså förena nytta med nöje och dryga ut sin magra lön genom att notera visor, som han visste att församlingsborna sjöng. Det gav som resultat ett material som enligt Jan Ling är nära nog unikt i Sverige - ett slags tvärsnitt av vissången i en bygd under en avgränsad tid. Uppteckningar av ovanligt hög kvalitet för sin tid.

Visorna i sin helhet har funnits att tillgå i handskrifter/kopior på Vitterhetsakademiens bibliotek, Musikhistoriska Muséet och Svenskt Visarkiv i Stockholm. Östergötlands Spelmansförbund har bekostat kopiering av texterna, nu även till viss del renskrivna. I spelmansförbundets arkiv finns också något enstaka exemplar av Lings avhandling för påseende. Dessutom finns en del kopior av Visarkivets inspelningar med vissångare från Östergötland.

160kr

Källan i Slaka

Projektet Slakamusikens stora final blev boken "Källan i Slaka" projektledare var Marie Länne Persson.
Medlemmar får köpa boken för 170 kr

200kr

Anders Larsson

En av Östergötlands finaste samlingar med
dansmusik från slutet av 1700-talet, är Anders
Larssons notbok från Östra Ryds socken. I
närmare 200 år har notboken bevarats i tryggt
förvar av Anders Larssons ättlingar men varit
okänd för allmänheten. Utges nu i tryckt form där Bent Hansen har skrivit av noterna
för hand.
Pris för medlemmar 120 kr.

Viktiga ändringar!
Tyvärr har utgåvan en rad fel och den bifogade ändringslappen är inte komplett.
Hämta ändringslistan här:

Anders Larsson, ändringar


Anders Larssons original kan du hämta här:

Anders Larsson 1810

150kr

Abraham från Godegård

Berättelsen om en orginell människa och hans musik bygger på Peter Berrys mångåriga efterforskningar om folkskolläraren Abraham Hagholm (1811 - 1890). Hagholm var son till en fattig torpare i en avlägsen socken i Östergötland och drabbades i tidig ålder av förlamning. Hagholm övervann svårigheterna i sitt liv genom sin starka vilja och sitt livslånga engagemang i musik.

Bok + CD kostar 150:-.

Köps de separat är priset 100:-per del

150kr

Hagholmslåtar, kassettband

Kassettband med 22 fiollåtar upptecknade av Abraham Hagholm, inspelade av Klockrike Kapell, 1991.
En hembränd CD:skiva medföljer också med innehållet, för att möjliggöra bekväm uppspelning av
låtarna. Pris för icke medlemmar: 50kr OBS: Se även under Abraham från Godegård där nyutgiven
CD i bättre teknisk kvalitet kan erhållas.

40kr

Valser från artonhundratalets förra hälft upptecknade i Godegård med omnejd - notsamling

Samling av valsmelodier sammanställd av Peter Berry nedtecknade i notböcker från Godegård med omnejd från 1800-talets första hälft. Se Östgötaspel 2021 Nr 3. Pris för icke medlemmar: 70 kr

50kr