Östgötaspel

Datum för nästa manusstopp: se sista sidan på senaste numret!

Medlemstidningen Östgötaspel publiceras här i digital form. Klicka bara på det nummer du vill läsa så får du upp en pdf-fil som även kan skrivas ut. Åren 1971-2000 hette medlemstidningen Östgötapolskan och gavs ut gemensamt med Ungdomsringen Östergötland-Holaveden. De tidningarna finns arkiverade i spelmansförbundets arkiv och kan lånas genom arkivarien.

Utgivningen är fr.o.m. 2010 fyra nummer per år. Ungefärliga utgivningstider: nr 1 - februari/mars,
nr 2 - maj/juni, nr 3 - september, nr 4 - december.

Om du vill komma i kontakt med redaktionen ska du vända dig till:
Barbro Wijma, redaktör, tel. 013/162212, e-post: redaktor(at)ostgotaspel.se

Adress för papperspost till redaktören: Barbro Wijma, Aftongatan 16, 589 53 Linköping

Alla är varmt välkomna att bidra med artiklar kring östgötsk folkmusik eller att meddela annonser och uppgifter om folkmusikevenemang till tidningen. Vi tar emot alla vanliga filformat.

Annonspriser enligt styrelsebeslut 2011-05-10:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, åttondelssida 125 kr.
Denna avgift ska betalas in till Spelmansförbundets plusgiro. Det är redaktören som ansvarar för om annonsen ska tas in eller inte. Det är även redaktionskommittén som från fall till fall får bedöma om avgift ska tas för en annons.

En del nummer finns i två versioner med olika upplösning t ex Nr.11 och Nr.12. Det första, Nr.11 är då med högre upplösning och är på grund av detta en mycket större fil att ladda hem. För någon fil finns bara lägre upplösning. Då är det endast en nummersiffra eller så slutar det tvåsiffriga nummret på en tvåa (2).

2022

Nr.11


Nr.12


Nr.13


Nr.14


Nr.21


Nr.22


2021

Nr.1


Nr.2


Nr.31


Nr.32


Nr.33


Nr.41


Nr.42


2020

Nr.12


Nr.21


Nr.22


Nr.31


Nr.32


Nr.41


Nr.42


2019

Nr.11


Nr.12


Nr.22


Nr.31


Nr.32


Nr.41


Nr.42


2018

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.41


Nr.42


2017

Nr.1


Nr.2


Nr.31


Nr.32


Nr.40


Nr.51


2016

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.31


Nr.32


Nr.41


Nr.42


Nr.43


Nr.44


2015

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2014

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2013

Nr.1


Nr.3


Nr.21


Nr.22


Nr.41


Nr.42


2012

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2011

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2010

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2009

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


Nr.5


2008

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


Nr.5


2007

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


Nr.5


2006

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


Nr.5


Nr.6


Nr.7


2005

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2004

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2003

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2002

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2001

Nr.1


Nr.2


Nr.3


Nr.4


2000

Nr.1


Nr.11


Nr.12


Nr.50


1999

Nr.11


Nr.12


1998

Nr.11


Nr.12


1997

Nr.11


Nr.12


1996

Nr.11


Nr.12


1995

Nr.11


Nr.12


1994

Nr.11


Nr.12


1993

Nr.11


Nr.12


1992

Nr.11


Nr.12


1991

Nr.11


Nr.12


1990

Nr.11


Nr.12


1989

Nr.11


Nr.12


1988

Nr.11


Nr.12


1987

Nr.11


Nr.12


1986

Nr.4


Nr.11


Nr.12


1985

Nr.11


Nr.12


1984

Nr.11


Nr.12


1983

Nr.11


Nr.12


1982

Nr.11


Nr.12


1981

Nr.11


Nr.12


1980

Nr.11


Nr.12