Genom gåvobrev har förbundet fått två fonder, Krysander-fonden på 50.000 kr och Weine Hult-fonden på 100.000 kr. Avkastningen från dessa fonder delas ut som stipendier.

Weine Hults stipendium skall delas ut till yngre, lovande spelmän i förbundet. Stipendium kan ges för deltagande i spelkurs, stämma eller annat ändamål styrelsen finner lämpligt. Stipendiet delades ut första gången år 2000.

Josef Krysanders stipendium skall utgå till en eller flera inom länet verksamma personer som utövar folkmusik eller folksång, komponerar, tonsätter, gör uppteckning/upptagning av sådan musik och som visat stort intresse inom området.

http://www.mittmotala.nu/MittMotala/diverse/fotografer/fotografer%20k%20-%20o.html

Om du vill föreslå en stipendiat, skicka ett mail till ordforande(at)ostgotaspel.se med namn och motivering!

Stipendierna har inte utdelats varje år. Här följer en (nästan komplett) förteckning över tidigare stipendiater:

År        Krysander-fonden
1994         Magnus Nilsson
1996         Simon Karlsson
1999         ÖSF Ungdomskurs
2000
2001
2002
2003
2004
2005         Eric Hammarström
2006        -
2007         Lisa Hellsten
2008         Rune Persson
2009         Karl-Gösta Lundgren
2010        -
2011        Katarina Hammarström, Frida Johansson
2012        ÖsUpp - Östergötlands Spelmansförbunds Ungdomsgrupp

År        Weine Hult-fonden
2000        Inger Wering Ydrefors
2001        ÖsUpp
2002        Therese Hållén, Stina Carlsén
2003        Axel Jensen, Ida Cete, Charlotte Hargitai
2004        Hanna Andersson
2005        Elina Haimi, Stina Carlsén, Moa Knutsson
2006        -
2007        Irina Solovyova, Jonas Bleckman
2008        Sara Lindström, Stefan Losjö
2009        -
2010        Ebba Hellsten, Torbjörn Lundberg
2011        -
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Tomas Öhberg, John Samuelsson, Malin Svärdmalm