Spelmansförbundets ungdomsgrupp når du via Facebookgruppen:
http://www.facebook.com/groups/301425113205753/


ÖsUpp
ÖsUpp är Östergötlands Spelmansförbunds Ungdomsgrupp som har funnits i olika konstellationer sedan 1998 ungefär. Man är välkommen då man går i sjuan och sedan får man hänga med så länge man har lust. Äldsta medlemmen just nu (2012) läser på universitetet. Syftet med gruppen är att introducera ungdomarna till spelmansvärlden utanför musikskolan. Därför ligger träffarna nästan alltid i anslutning till ett annat folkmusikevenemang. Den naturliga rekryteringsbasen är såklart vårt folkmusikläger. Vi har sällan fungerat som regelrätt ensemble, men ibland när det finns stor gemensam repertoir och duktiga ungdomar är vi också en röjig orkester! Ledare är Lisa Hellsten som nås på e-post lisahellsten(at)hotmail.com och såklart på facebook :-)


Folkmusikläger
Varje år i juni har det sedan slutet av 80-talet arrangerats folkmusikläger för barn och ungdom. ÖSF stod som arrangör de första 15 åren och sedan tog Föreningen Folkmusikläger för barn och ungdom över själva arrangerandet. ÖSF har välvilligt bidragit med medel då det behövts.

Kärnan i lägrets verksamhet är att lära ut svensk folkmusik på gehör. Tyngdpunkten i den spelade repertoaren har alltid varit sydöstsvensk, men gästande lärare med annat påbrå har såklart bidragit med låtar från sin hemtrakter liksom vissa låtar inte ens kan finna sitt ursprung på Sveriges karta…

Deltagarna på lägret är från 9 år till uppåt 16 år sisådär. De allra flesta kommer från Östergötland men en och annan stockholmare har också letat sig dit. Glädjande är de många återvändarna som kommer år efter år och inte slutar förrän de måste börja jobba på sommaren. En eller ett par föräldrar brukar också komma och hjälpa till med disk och badvaktande. De kommer också igen…

Lärarkåren är alltid väl utbildad och skönspelande och ofta riksspelmän. Just nu består lärarkåren av Pers Nils Johansson, klarinett, Isabell Svärdmalm, Christer Samuelsson och Lisa Hellsten, alla fiol. Ibland blir vi förstärkta av Monica Söderberg, sång.

Lägrets hemvist de senaste tio åren har varit Östgötagården i Rimforsa, där vi trivs och hoppas få stanna. Varje läger avslutas med en fullmatad konsert i kyrkan på Östgötagården, därifrån är bilden!
För mer information vänd dig till Lisa Hellsten, lisahellsten(at)hotmail.com
Folkmusik inom musikskolan
På flera av länets musikskolor kan man spela folkmusik med engagerade ledare, särskilt om du spelar stråkinstrument. Fråga efter folkmusik på din musikskola så att de förstår att det är efterfrågat och inte drar ner på resurserna!


LUS - Linköpings Unga Spelmän
LUS är ett spelmanslag som nu har funnits i flera år inom musikskolan i Linköping. Mest fioler men även en elbas, blåsinstrument m.fl instrument. Ledare och kontaktperson: Christer Samuelsson tel. 0142-124 32.


Östgötafolk
Östergötlands ungdomsfolkband Östgötafolk höll igång med sitt första gäng 2008-2010 med allsköns instrument i gruppen under Per Eckerboms ledning.
Fr.o.m. 2010 startar gruppen om med mera grundläggande kursträffar inom musikskolan, därefter kommer man så småningom att starta upp en ny grupp som ungdomsfolkband. Ny ledare och kontaktperson: Christer Samuelsson tel. 0142-124 32.