Fräsch alternativ folk: Rånda Konsert

2018-05-19

Kl 19.00
Kurs, konsert, spel till dans.
Spira Jönköping
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://vff.nu

Klintetten firar 25 års-jubileum

2018-05-26

Klintetten firar 25-årsjubileum i Landerydsgården i Linköping (Bokhagsvägen10). Se under Nyheter
http://ostgotaspel.se/index.php

Spel- och dansträff i Vårdsnäs hembygdsgård

2018-05-30

Liksom förra året så ordnar vi en spel- och danskväll i Vårdnäs vackra hembygdsgård - https://www.hitta.se/kartan?s=3ed88350

Vi startar klockan 13 med allspel, buskspel, samspel,....
Alla instrument välkomna.

Från kl 18 blir det dans enligt spellista - men det går förstås att börja dansa tidigare.

Det finns ingen servering så tag med egen mat/fika.

Hembygdsgården kostar att hyra så vi är tacksamma för bidrag till det.

Mer info:
Sievert 070-3044722
Bengt 070-3336709

Folkmusikcafé

2018-06-06

19.00 Vis-/spelstuga,
20.00 Dans till spellista.
http://www.folkmusik.nu/cafe.php
Lokal ej klar.

Spelstämman i Ringarum

2018-06-17

Söndagen före midsommar den 17 juni.
Före stämman, kl 11,00 är det
friluftsgudstjänst
Själva stämman drar igång kl 12.00
Plats: Hembygdsberget i Ringarum
Servering och lotterier
Grålletransport från parkeringen
Allspel, Buskspel och Spellista

Hemgårdens Folkdanslag
Svenska Folkdansringen
Ringarums Hembygdsförening

Östra Rydsdagen

2018-08-18

Hembygdfest i Östra Ryd med
Anders Larsson-kurs.
Östra Rydsdagen anordnas av Östra Ryds hembygdsförening och ÖSF är medarrangör.