Stipendier

Genom gåvobrev har förbundet fått två fonder, Krysander-fonden på 50.000 kr och Weine Hult-fonden på 100.000 kr. Avkastningen från dessa fonder delas ut som stipendier.

Weine Hults stipendium skall delas ut till yngre, lovande spelmän i förbundet. Stipendium kan ges för deltagande i spelkurs, stämma eller annat ändamål styrelsen finner lämpligt. Stipendiet delades ut första gången år 2000.

Josef Krysanders stipendium skall utgå till en eller flera inom länet verksamma personer som utövar folkmusik eller folksång, komponerar, tonsätter, gör uppteckning/upptagning av sådan musik och som visat stort intresse inom området.

http://www.mittmotala.nu/MittMotala/diverse/fotografer/fotografer%20k%20-%20o.html

Om du vill föreslå en stipendiat, skicka ett mail till ordforande(at)ostgotaspel.se med namn och motivering!

Stipendierna har inte utdelats varje år. Här följer en (nästan komplett) förteckning över tidigare stipendiater:

År Krysander-fonden
1994 Magnus Nilsson
1996 Simon Karlsson
1999 ÖSF Ungdomskurs
2000
2001
2002
2003
2004
2005 Eric Hammarström
2006 -
2007 Lisa Hellsten
2008 Rune Persson
2009 Karl-Gösta Lundgren
2010 -
2011 Katarina Hammarström, Frida Johansson
2012 ÖsUpp - Östergötlands Spelmansförbunds Ungdomsgrupp

År Weine Hult-fonden
2000 Inger Wering Ydrefors
2001 ÖsUpp
2002 Therese Hållén, Stina Carlsén
2003 Axel Jensen, Ida Cete, Charlotte Hargitai
2004 Hanna Andersson
2005 Elina Haimi, Stina Carlsén, Moa Knutsson
2006 -
2007 Irina Solovyova, Jonas Bleckman
2008 Sara Lindström, Stefan Losjö
2009 -
2010 Ebba Hellsten, Torbjörn Lundberg
2011 -
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Tomas Öhberg, John Samuelsson, Malin Svärdmalm

Utskriftsvänlig version